Publikum

 

Kjeller'n Rock Festival 2006

 

De 72 bandene pa Kjeller'n Rock Festival spilte fletta av et stort publikum.

Stig Persson_______
stig.persson@oblad.no

SKI: Ja, oppslutningen om Norges største festival for ungdomsband har aldri vært bedre.
- Vi hadde 1200 per-soner innom. Det er i overkant av det vi had­de forventet. De lokale bandene dro fullt hus, men også politibandet trakk bra med folk, forteller festivalansvarlig Stein Nøsting.
Arrangorene hadde 25 i staben og noen ungdommer som hjalp til. Det hele gikk smer-tefritt, og det er tydelig at mange ars erfaring bar gjort at alle visste godt hva de skulle gjøre.

- En del av bandene hadde med seg fans ogsa. Blant annet kom det tre busser fra Vest-fold, sier Nøsting for-nøyd.
72 band var like mange som i fjor, men oppslutningen var altså bedre i år. Suksessen er gledelig og en spore til innsats neste år.

- Klart det er tidlig ennå, men jeg tror nok vi vil vurdere a ha en scene til.

Vi brukte et klasserom i år pågrunn av vannskade i aulaen, og det fungerte bra. Det er bedre a spille i et klasserom med 40 publikummere' enn i aulaen med 40 stykker, sier Stein Nøsting.

Lokalavisen kan underskrive på det. Det var kjempestemning, tett og intimt og god kontakt mellom band og publikum.
Samtidig var det nok plass til a headbange i første rekke!

STEMNING: Det intime klasserommet pa ungdomsskolen var et av stedene med best stemning. Her er det heavybandet Loga fra Frogn som gir fansen det de vil ha
Kø: Det var folksomt i korridoren utenfor scenene.
PÅ KJELLER'N: Supertosk fra Nesodden pa1 scenen inne pa Kjeller'n. Musikken fait i smak hos publikum.
REKORD: 1200 publikummere var ny rekord og over det arrangørene hadde forventet