The story so far....................

 

Kjeller'n Rock startet opp som en konsert for lokale band i aulaen på Ski skole 30. april 1992.
Det var 10 deltakende band og 85 tilstede i salen som publikum.

l 1994 ble det avholdt 2 Kjeller'n Rock arrangementer ett i april og en første helgen i desember.
10 deltakende band og ca 100 publikum på hvert av arrangementene.

Så begynte ideen om en utvidelse av arrangementet å ta form.

Kjeller'n Rock 1995 ble utvidet til 23 band på 2 scener og med besøk av bandet Sativa helt fra Jönköping.
Det gikk så bra i 1995 at vi besluttet at vi skulle døpe om arrangementet til  Kjeller'n Rock Festival

Kjeller'n Rock festival 1996 ble utvidet til 3 scener og 48 band. Samtidig gjorde de første rene jentebandene sitt inntog på festivalen.

Dette året hadde vi 8 band fra Danmark og Sverige. Publikumstallet var kommet opp i ca 800. Kjeller'n Rock festival 1997 ga plass til 51 band og av disse var 2 rene jenteband.

Kjeller'n Rock Festival 1998 ble utvidet til 54 band av disse var hele 10 fra Sverige og 3 fra Danmark og 4 var rene jenteband. Festivalen hadde blitt stor. Kjeller'n Rock Festival 1999, nå med egen trykket plakat og 54 band på spillelista. Med til sammen over 230 musikere. Ny publikumsrekord med over 1000 besøkende på festivalen.

Kjeller'n Rock Festival i 2000-2004 ble arrangert på 3 scener med 54 band.

Kjeller'n Rock Festival opplevde at antall påmeldte band i 2004 oversteg det antallet som fikk spille 61 kontra 54.
I 2005 besluttet komiten å utvide festivalen til 4 scener med plass til 72 band.

Utvidelsen i 2005 var en suksess. Vi brukte nå de 4 scenene, Sal1, Aulaen, Lille Sal og Kjeller'n. Vi hadde plass til 72 band av de 107 som meldte seg på.

Vi valgte derfor å videreføre scenene i 2006. Vi fikk inn 140 påmeldte band hvorav 72 som fikk plass. Men vi måtte snu oss raskt rundt 2 uker før festivalen skulle starte, da ble Aulaen stengt pga. vannlekkasje. Hva skulle vi nå gjøre? Avvise 18 band eller finne på noe annet. Vi valgte det siste og tok i bruk et klasserom som scene, vi kalte det Rommet. Ettersom Rommet er plassert ved siden av Sal1, fikk vi virkelig oppleve festivalstemning og et stort trøkk på disse scenene.

Ettersom vi fikk langt flere påmeldte band enn det vi kunne tilby av plass i 2006, valgte vi å utvide festivalen med ytterligere en scene i 2007. Vi fikk nå tilbake Ailaen og valgte å beholde Rommet.
Kjeller'n Rock 2007 hadde derfor plass til 90 band fordelt på 5 scener. Vi fikk inn 142 påmeldte band. Sal1 og Aulaen ble likeveridige scener mht lyd og lys.

Kjeller'n Rock 2008 vil bli avholdt lørdag 6. desember med 5 scener. Vi arbeider videre med oppsett, utforming og strømproblemer i Lille sal.

Lørdag 1. des 2012 kl 1500 blåste vi gang festivalen for 20 året på rad, det var en bitende kulde ute men rocka stemning på festivalområdet.................... Ses neste år.